Znak obce Chodský Újezd (odkaz na titulní stránku) 

Chodský Újezd - Oficiální web obce


Vyhledávání


 

Vyhláška o školských obvodech

 

 
 

Obec Chodský Újezd

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2005,

kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol


Zastupitelstvo obce Chodský Újezd se na svém zasedání dne 2.11.2005 usnesením č.37/605 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Školský obvod spádové školy: Základní školy a mateřské školy Chodský Újezd,okres Tachov se sídlem Chodský Újezd 61, 348 15 Planá , tvoří všechny části obce Chodský Újezd a platí pro občany plnící základní školní docházku do 5 třídy včetně.
Čl. 2

Na základě uzavřené dohody obcí Chodský Újezd a města Tachov o vytvoření společných školských obvodů se stanovuje rozdělení území obce na části společných školských obvodů těchto základních škol:
část společného školského obvodu Základní školy Zárečná, Tachov, se sídlem Zárečná 1540, 347 01 Tachov tvoří část obce Chodský Újezd-Nahý Újezdec a Neblažov a platí pro občany plnící základní školní docházku od 6 třídy včetně.
Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení


starosta ing. Vladimír Marosz
místostarosta ing.Jiří Dufka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.11.2005

Sejmuto z úřední desky dne: 7.12.2005

 
Zodpovídá: Správce Stránek
Vytvořeno / změněno: 23.3.2010 / 23.3.2010

 

Kontakt

Obecní úřad Chodský Újezd
Chodský Újezd 71
348 15 Planá u Mariánských Lázní
Telefon: +420 374782245
E-mail: starosta@chodskyujezd.cz

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém